Kaju Keto Tiramisu

Kaju Keto Tiramisu

EGP107.00Price

Description: Low in carb, tasty tiramisu. 

Highlights: Plant based, gluten free, soy free, sugar free, keto friendly.

Weight: 200g each. 

Ingredients: Sesame, almond, erythritol, psitachio, coconut oil, sea salt.